Опубликован 2021-10-18

YOSHLARNI BADIIY-ESTETIK RIVOJLANISHIDA XALQ MUSIQASIING O‘RNI.

Аннотация


Ushbu maqolada, talabalarni xalq musiqa merosi bo‘yicha puxta bilim va malakaviy tayyorgarlikka ega bo‘lishlari uchun mazkur yo‘nalishdagi o‘quv mvshg‘ulotlarini dars va darsdan tashqari faoliyatlar uzviyligida tashkil etilishini yo‘lga qo‘yish haqida yoritilgan. Bunday vazifalarni amalga oshirilishi bulajak musiqa o‘qituvchilarini maktab faoliyatida o‘quvchi-yoshlarda milliy musiqa merosimizga barqaror qiziqish, qadrlash, o‘rganish va nazariy hamda zarur bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashlariga imkoniyat yaratadi.

Как цитировать


Muminova, M. (2021). YOSHLARNI BADIIY-ESTETIK RIVOJLANISHIDA XALQ MUSIQASIING O‘RNI. Журнал музыки и искусства, 2(1). извлечено от https://primedu.jspi.uz/index.php/art/article/view/2963

Авторы


Muqaddas Muminova

Jizzax Davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

Milliy madaniy meros, musiqa merosi, folklor, maqom, fonoteka, nota yozuvlari.

Выпуск


Раздел: Articles

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group